Thành Tích Đạt Được

- Các thành tích Công ty đạt được trong quá trình hoạt động của Công Ty TNHH MTV Môi Trường Đô Thị Nha Trang:
  • Từ năm 2000 đến năm 2013, Công ty luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch và nộp ngân sách trước thời hạn, hàng năm đều được UBND tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen;
  • Năm 2010 Công ty nhận bằng khen của UBND tỉnh Khánh Hòa về thành tích thi đua 5 năm (2006-2010) và Công ty được vinh dự báo cáo điển hình tại Đại hội thi đua tỉnh năm 2010;
  • Công ty nhận bằng khen của UBND tỉnh Khánh Hòa cho các đợt phục vụ sự kiện lễ hội như: Hoa hậu hoàn vũ, Khánh Hòa 350 năm, các kỳ Festival Biển…;
  • Năm 2010, 2011, 2012, Công ty được Hội Môi trường Đô thị và Khu Công nghiệp Việt Nam, Hội Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp Miền Trung-Tây Nguyên tặng cờ thi đua xuất sắc;
  • Năm 2011 Công ty được Bộ Công Thương tặng bằng khen về …;
  • Năm 2013 Công ty được Bộ Xây Dựng tặng bằng khen về …;
  • Hàng năm Công ty còn được UBND thành phố Nha Trang, Liên đoàn lao động thành phố, Hội Cựu chiến binh thành phố tặng giấy khen cho các mặt hoạt động xuất sắc của Công ty, Công đoàn cơ sở và Hội cựu chiến binh công ty.