Dịch vụ mai táng và thiết kế vườn hoa tưởng niệm

Ngày đưa tin: Thứ sáu - 11/03/2016 15:30
Nghĩa trang phía Bắc, Phước Đồng và nhà hỏa táng được thành phố đầu tư xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu mai táng, cải táng, hỏa táng, lưu trữ tro cốt của người dân thành phố. ....
Nghĩa trang phía Bắc, Phước Đồng và nhà hỏa táng được thành phố đầu tư xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu mai táng, cải táng, hỏa táng, lưu trữ tro cốt của người dân thành phố.
Văn Phòng Đăng ký dịch vụ Mai Táng - Điện thoại liên hệ: 0258 371 4242
A)  Dịch vụ mai táng.
Công ty được thành phố giao quản lý Nghĩa trang phía Bắc, Nghĩa  trang Phước Đồng,  Nhà Hỏa Táng và thực hiện các dịch vụ sau:
-  Cho thuê xe di quan.
-  Đào lấp huyệt,  xây mộ tạo kiểu.
-  Hòa táng
-  Cung cấp hủ ( lọ ) đựng tro cốt.
-  Lưu trữ tro cốt.
-  Bốc mộ.
Riêng hộ gia đình của người mất có nhu cầu tự xây mộ, được xây và sửa chữa mộ thực hiện theo khoản 2 Điều 6 Quy chế Quản lý nghĩa trang phía Bắc và Nghĩa trang Phước Đồng thành phố Nha Trang được ban hành kèm theo quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2016 của UBND thành phố Nha Trang.  (b
ấm vào đây xem chi tiết)

Hướng dẩn đăng ký các dịch vụ Mai Táng - Hỏa táng - Xây Mộ, Bốc mộ 

B)  Thiết kế cảnh quan vườn hoa tưởng niệm.
Thiết kế cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ, hồ nước … tạo nét đẹp thanh tĩnh cho khuôn viên nghĩa trang.