Vệ Sinh Môi Trường

Ngày đưa tin: Thứ sáu - 11/03/2016 15:20
Quét, thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn Tp Nha Trang và các đảo trong vịnh Nha Trang ....
A) Quét, thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn Tp Nha Trang và các đảo trong vịnh Nha Trang
HinhCn1.jpgThu gom chất thải rắn sinh hoạt.

Racdao13.jpg
Racdao11.jpg
Racdao12.jpg
B) Quản lý và vận hành Bãi xử lý rác thải Lương Hòa, hợp vệ sinh môi trường với công nghệ xử lý tiên tiến chôn lấp khử mùi và xử lý nước rỉ rác…

luonghoa1.jpg
luonghoa2.jpg
luonghoa3.jpg
C) Quản lý chăm sóc hệ thống cây xanh đường phố, công viên, các vườn hoa TP Nha Trang.
HinhCn21.jpg
HinhCn22.jpg
HinhCn23.jpg
D) Quản lý, vận hành, thay thế sữa chữa hệ thống điện chiếu sáng công cộng.
HinhCautranphu.jpg
hinhduongyersin.jpg
E) Thu phí vệ sinh công ty.
Nhiệm vụ thu tiền phí vệ sinh của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang là thu hộ cho ngân sách thành phố Nha Trang .
Nghị quyết 05/2015/ NQ-HĐND ngày 08 tháng 07 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa, quy định thu phí vệ sinh như sau:
- Đối tượng chịu phí: Đối với hộ gia đình (Bao gồm cả thường trú và tạm trú), hộ kinh doanh, buôn bán, khách sạn, nhà hàng, cơ quan hành chính,  sự nghiệp, văn phòng làm việc của các doanh nghiệp, siêu thị, bến cảng, các đơn vị an ninh, quốc phòng … có rác thải sinh hoạt.
 - Đối tượng miễn thu phí : Hộ gia đình thuộc dạng nghèo.

Một số trường hợp cần xác định cụ thể khi phu phí vệ sinh:
a) Hộ gia đình có mặt bằng cho thuê kinh doanh hoặc làm dịch vụ thì ngoài mức thu đối với hộ gia đình, còn phải thu của người đứng tên kinh doanh hoặc làm dịch vụ theo mức thu tương ứng được quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 3.
b) Hộ gia đình cho thuê chổ ở thì thu phí đối với chủ hộ bao gồm mức phí vệ sinh của hộ gia đình và mức thu phí của từng người thuê nhà để ở.
c) Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Nếu cửa hàng kinh doanh buôn bán nằm ngay trong khuôn viên của cơ sở sản xuất thì thu phí theo hai mức. Mức phí đối với cơ sở sản xuất và mức phí đối với cửa hàng kinh doanh buôn bán.

Quy trình thu phí vệ sinh:
Thực hiện Nghị quyết 05/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa quy định mức thu, lộ trình thu phí và đối tượng thu phí, hàng tháng công ty thực hiện quy trình như sau:
- Đối với khách hàng là hộ gia đình: Nhân viên thu phí (có mang bảng tên và giấy giới thiệu của công ty) và Tổ dân phố được Công ty ủy quyền, sau khi thu tiền sẽ giao phiếu thu có in sẵn mệnh giá (Nhân viên ghi rõ thông tin: Tháng nộp phí, họ tên chủ hộ, ngày tháng thu và ghi rõ họ tên nhân viên trên phiếu thu).
- Đối với khách hàng là hộ kinh doanh: (Không có hợp đồng thu dọn rác thải)
+ Mức thu từ dưới 200.000 đồng/hộ, nhân viên thu phí sau khi thu tiền sẽ giao phiếu thu không mệnh giá hoặc hóa đơn tài chính (tùy theo yêu cầu của khách hàng)
+ Mức thu từ 200.000 đồng/hộ trở lên, nhân viên thu phí sau khi thu tiền sẽ giao hóa đơn tài chính.
- Đối với khách hàng là hộ kinh doanh: (Có hợp đồng thu dọn rác thải)
Khi khách hàng có nhu cầu, Đội Thu phí sẽ đến tận nơi khảo sát tình hình, xác minh khối lượng rác thải và thương thảo làm hợp đồng, sau khi 2 bên thống nhất ký hợp đồng thu dọn rác thải, thì hàng tháng nhân viên thu phí sẽ thu theo giá trị hợp đồng và giao hóa đơn tài chính. Đối với khách hàng chuyển khoản, sau khi tiền được chuyển vào tài khoản của công ty, nhân viên sẽ liên hệ với khách hàng để giao hóa đơn tài chính.
- Đối với khách hàng có phát sinh lượng rác thải đột suất: (so với lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày)
Đội Thu phí sẽ đến tận nơi khảo sát, xác minh khối lượng rác thải phát sinh và thương thảo mức thu phí tình theo tình hình thực tế đối với lượng rác thải phát sinh.
* Lưu ý:
Khách hàng có nhu cầu lấy hóa đơn vui lòng liên hệ Công ty trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhận phiếu thu.
Số điện thoại liên hệ Đội Thu phí : 0583 82 11 33