Quyết định Vv Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn Tp Nha Trang năm 2020

Ngày đưa tin: Thứ ba - 16/06/2020 08:21
Quyết định Vv Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn Tp Nha Trang năm 2020
0001
0002
0003
0004
0005
0006