HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG NĂM 2017

Ngày đưa tin: Thứ năm - 30/03/2017 02:39
HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG NĂM 2017

Sáng 29 tháng 3 năm 2017, 155 đại biểu đại diện cho hơn 900 lao động tại 18 phòng/đội trực thuộc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang đã tập trung về Văn phòng Công ty tham dự Hội nghị người lao động năm 2017.
hoinghi2.jpg           Trước đó, trong cuối tháng 2 và trung tuần tháng 3 năm 2017, thực hiện Kế hoạch số 05/KH-TCHC ngày 27/02/2017 của BCH Công đoàn cơ sở Công ty, các Tổ Công đoàn, BCH Công đoàn bộ phận đã tổ chức Hội nghị người lao động theo quy định, lấy ý kiến của người lao động từ các phòng/đội tham gia góp ý vào các dự thảo, sửa đổi, bổ sung: Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế thi đua khen thưởng và Quy chế trả lương, chấm điểm năng suất, chất lượng hiệu quả công việc và bầu đại biểu tham gia Hội nghị người lao động toàn Công ty.
          Trên cơ sở những ý kiến tổng hợp của các Tổ công đoàn, BCH Công đoàn bộ phận, BCH Công đoàn và Phòng Tổ chức – Hành chính đã họp, trao đổi đi đến thống nhất các nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung trước khi tiếp tục lấy ý kiến người lao động tại Hội nghị người lao động toàn Công ty năm 2017.
hoinghi3.jpg
          Hội nghị đã nghe ông Hồ Ngọc Ân - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến người lao động năm 2016, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017. Đồng thời, ông Hồ Ngọc Ân cũng  trao đổi, nhấn mạnh những nội dung cốt lõi để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị,  trong đó mỗi cá nhân người lao động cần phải thực hiện nghiêm túc Nội quy lao động, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, việc kiện toàn tổ chức bộ máy...
Dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị đã nghe và thống nhất cao, biểu quyết 100% nhất trí các dự thảo sửa đổi, bổ sung Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế thi đua khen thưởng và Quy chế trả lương, chấm điểm năng suất, chất lượng hiệu quả công việc; trên cơ sở đó Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2017 đã được thông qua.
 Thay mặt cho lãnh đạo Liên Đoàn Lao động thành phố Nha Trang, ông Đặng Thuận – Phó Chủ tịch Liên Đoàn đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị: ghi nhận những kết quả đạt được của Công ty trong thời gian vừa qua; Công ty đã quan tâm đến quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động; mong muốn Công ty ngày càng phát triển trong những năm tới.
hoinghi1.jpg
Ông Hồ Ngọc Ân – thay mặt Đoàn Chủ tịch đáp từ, cảm ơn và ghi nhận những ý kiến chỉ đạo từ Liên đoàn Lao động thành phố Nha Trang.

hoinghi4.jpgNhư vậy, Hội nghị người lao động năm 2017 của Công ty đã thành công tốt đẹp. Thành công của Hội nghị thể hiện sự đoàn kết, dân chủ, tập trung, thống nhất cao của tập thể người lao động, Ban Tổng Giám đốc, BCH Công đoàn cơ sở Công ty đối với báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến người lao động năm 2016, phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017; và việc sửa đổi bổ sung Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế thi đua khen thưởng và Quy chế trả lương, chấm điểm năng suất, chất lượng hiệu quả công việc và thông qua Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2017. Qua đó, một lần nữa khẳng định vai trò của Cấp ủy Chi bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo BCH Công đoàn và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang thực hiện tốt Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc./.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn