THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG

Ngày đưa tin: Chủ nhật - 14/09/2014 23:51
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG
              Địa chỉ: 22 Hùng Vương, P.Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

1 Ngày đấu giá 10/10/2014
2 Lần đấu giá 1
3 Tổ chức phát hành: Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Nha Trang
4 Vốn điều lệ 60.000.000.000
5 Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.453.000
6 Trong đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.453.000
7 Mệnh giá: 10.000
8 Giá khởi điểm: 10.000
9 Bước giá 100
10 Bước khối lượng 100
11 Giá trị phát hành 14.530.000.000
12 Số mức giá 1
Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị nhà đầu tư xem quy chế (trong file đính kèm bên dưới)

Những tin mới hơn