THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA CÔNG CHÚNG

Ngày đưa tin: Thứ hai - 15/09/2014 10:51
              Địa chỉ: 22 Hùng Vương, P.Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

1 Ngày đấu giá 10/10/2014
2 Lần đấu giá 1
3 Tổ chức phát hành: Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Nha Trang
4 Vốn điều lệ 60.000.000.000
5 Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.453.000
6 Trong đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.453.000
7 Mệnh giá: 10.000
8 Giá khởi điểm: 10.000
9 Bước giá 100
10 Bước khối lượng 100
11 Giá trị phát hành 14.530.000.000
12 Số mức giá 1
Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị nhà đầu tư xem quy chế (trong file đính kèm bên dưới)

Những tin mới hơn

 
Văn phòng công ty
Địa chỉ: 84 Hùng Vương, Phường Lộc Thọ
TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Điện thoại:(058) 3523863.
Fax:
(058) 3523863.

Website: www.urenconhatrang.com.vn
 
ĐỐI TÁC CÔNG TY