Thông báo về việc Chia quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi cho CBCNV - người lao động đang làm việc ở công ty tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (31/12/2013)

Ngày đưa tin: Thứ sáu - 17/10/2014 03:18
Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Nha Trang thông báo về việc chia quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho CBCNV - người lao động đang làm việc ở công ty tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (31/12/2013)

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng xem thông báo trong file đính kèm bên dưới:

Chia_Quy_khen_thuong_-_phuc_loi_cho_CBCNV_-_nguoi_lao_dong_dang_lam_viec_o_cong_ty.pdf

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn