HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2023

Ngày đưa tin: Thứ tư - 26/04/2023 08:12
HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN,
VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2023
(Từ ngày 01/5/2023 đến ngày 31/5/2023)
Thông qua tháng hưởng ứng về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thảng tại nơi làm việc”. Đồng thời thúc đẩy sự quan tâm trong công tác đảm bảo an toàn, sức khỏe, tính mạng cho người lao động, xây dựng môi trường làm việc an toàn, hài hòa.
Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha trang đã huấn luyện an toàn vệ sinh lao động các nhóm 1,2,3,4,6 cho toàn thể người lao động làm việc tại Công ty. Nhằm góp phần nâng cao trong công tác ATVSLĐ cho người lao động về đảm bảo an toàn, vệ sinh trong lao động, từ đó có thể giảm thiểu các rủi ro, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho doanh nghiệp, cơ sở.
 

1-1ee107b1c396fdc6c.jpeg1-2d8f8349ef30707e8.jpeg1-328ab08a3c85dc17b.jpeg1-4bfca4759037edbc3.jpeg

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn