Tăng phí vệ sinh 10% năm 2017 theo nghị quyết 05/2015/NQ-HĐND tỉnh Khánh Hòa

Ngày đưa tin: Thứ hai - 19/12/2016 20:35
Tăng phí vệ sinh 10% năm 2017 theo nghị quyết 05/2015/NQ-HĐND tỉnh Khánh Hòa.
Căn cứ Nghị Quyết số 05/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015 của Hội đồng Nhân dân Tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 về mức thu, quản lý và sử dụng phí thoát nước đô thị và phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Cam Ranh và Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 về mức thu, quản lý và sử dụng phí thoát nước đô thị và phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Nha Trang.

Căn cứ Công văn số 5751/UBND-XDNĐ ngày 31/8/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015 của HĐND tỉnh. 

Kể từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017, mức thu và lộ trình thu phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Nha Trang tăng 10% so với năm 2016. 

Để đảm bảo các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc nghị quyết trên, UBND thành phố Nha Trang đã ban hành văn bản số 7215/UBND-MTĐT ngày 09/12/2016 giao cho UBND các xã, phường phổ biến, tuyên truyền cho các hộ gia đình, cá nhân và hộ kinh doanh (đối tượng thu phí) trên địa bàn chấp hành tốt việc nộp phí vệ sinh theo Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015 của HĐND tỉnh; Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang triển khai thực hiện việc thu phí và nộp thuế theo đúng quy định.


Trích nguồn Cổng Thông Tin Điện Tử Thành Phố Nha Trang (http://nhatrang.khanhhoa.gov.vn/?ArticleId=1bb986aa-45d0-40e2-bc9d-a0c08de51ecf )

Tác giả bài viết: Quảng Khánh

Nguồn tin: Trích nguồn Cổng Thông Tin Điện Tử Thành Phố Nha Trang

Từ khóa: vệ sinh, nghị quyết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn