ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG

Ngày đưa tin: Thứ tư - 17/12/2014 16:52
Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Nha Trang 
  Địa chỉ: 22 Hùng Vương, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà
  ĐT: (058) 3523863 -  Fax: (058) 3523863.
 Công ty TNHH MTV Môi Trường Đô Thị Nha Trang trân trọng kính mới quý cổ đông đến tham dự họp : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ NHA TRANG.
     Thời gian: 07h30 ngày 26/12/2014
      Địa điểm: Trung tâm Hội nghị 46 Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà.
 Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông. Trân trọng kính mời.
Mọi thông tin chi tiết, vui lòng xem liên kết bên dưới.
DANH_MUC_TAI_LIEU_KINH_GUI_QUY_CO_DONG.pdf
THU_MOI.pdf
CHUONG_TRINH_DAI_HOI_CO_DONG_THANH_LAP.pdf
THE_LE_LAM_VIEC_VA_BIEU_QUYET_Tai_HDCD.pdf
BAO_CAO_QUA_TRINH_CO_PHAN_HOA.pdf
TO_TRINH_DI_HOIDONG_CO_DONG_THANH_LAP_Vv_THONG_QUA_DIEU_LE_TO_CHUC_VA_HOAT_DONG.pdf
DU_THAO_DIEU_LE_TO_CHUC_VA_HOAT_DONG.pdf
QUY_CHE_THAM_GIA_DE_CU,_UNG_CU_VAO_HDQT,_BKS.pdf
THE_LE_BAU_CU_THANH_VIEN_HDQT_&_BKS.pdf
TO_TRINH_DAI_HOI_DONG_CO_DONG_Vv_DINH_HUONG_SAN_XUAT_KD.pdf
TO_TRINH_DAI_HOI_CO_DONG_THANH_LAP_VvTHONG_QUA_CHE_DO_THU_LAO.pdf
TO_TRINH_DHD_CD_Vv_LUA_CHON_CONG_TY_KIEM_TOAN_BAO_CAO_TAI_CHINH_2015.pdf
GIAY_UY_QUYEN_THAM_DU_DAI_HOI_CO_DONG.pdf
PHIEU_GOP_Y.pdf
DON_UNG_CU_THANH_VIEN_HDQT.pdf
DON_DE_CU_UNG_CU_VIEN_THAM_GIA_HDQT.pdf
DON_UNG_CU_THANH_VIEN_BKS.pdf
DON_DE_CU_UNG_CU_VIEN_THAM_GIA_BKS.pdf
SO_YEU_LY_LICH.pdf

Tác giả bài viết: Quốc Phú

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn