Thông báo phòng chống dịch bệnh Covid-19

Ngày đưa tin: Thứ tư - 02/06/2021 14:07
Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới của Công ty CP Môi Trường Đô Thị Nha Trang

I. Các văn bản chỉ đạo của UBND Tỉnh, UBND Tp Nha Trang,

- Công văn số 3340/UBND-Vp ngày 31 tháng 05 năm 2021 Vv Triển khai thực hiện công điện số 02/CĐ-UBNĐ ngày 31/5/2021 của Chủ Tịch UBND Tỉnh Khánh Hòa. (Bấm vào xem chi tiết)

II. Các văn bản của Công ty CP Môi Trường Đô Thị Nha Trang triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch Covid 19 trong tình hình mới.

- Công văn số 161/CV-TCHC Vv đẩy mạnh các biện pháp tuyên tuyền hướng dẩn người lao động cài đặt ứng dụng Bluezone và tăng cường triển khai công tác phòng chống dịch Covid -19 trong tình hình mới
(Bấm vào đây xem chi tiết)

- Phương án 179/PA-TCHC Vv Ứng phó với các tình huống phòng, chống dịch Covid 19 (bấm đây xem chi tiết)

- Quyết định 114/QĐ-TCHC vv thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới (bấm xem chi tiết) 

- Thông báo số 207/TB-TCHC v/v Ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban phòng chống dịch Covid-19 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang (bấm xem chi tiết) 

công văn số 212/CV-TCHC v/v Tiếp tục triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện nghiêm túc phương án 179/PA-TCHC (bấm xem xhi tiết )

công văn số 234/CV-TCHC v/v Tiếp tục triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch Covid 19 (bấm vào đây xem chi tiết)  

công văn số 369/CV-TCHC Vv tiếp chấn chỉnh và thực hiện nghiệm túc công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. (bấm vào đây xem chi tiết)

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn