Thông báo về việc chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Ngày đưa tin: Thứ tư - 01/06/2022 23:31
Thông báo về việc chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử , theo thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17 thán 9 năm 2021, ngày chấp nhận của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa là 01/6/2022 (bấm vào đây xem chi tiết)

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn