Thông báo Công Ty CP MÔI Trường Đô Thị Nha Trang đã Đăng ký chứng khoán và được cấp mã tại TT Lưu ký chứng Khoán kể từ ngày 26 tháng 12 năm 2016

Ngày đưa tin: Thứ ba - 27/12/2016 16:01
NUE: Thông báo lưu ký chứng khoán
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 213/2016/GCNCP-VSD ngày 26/12/2016 và cấp mã chứng khoán cho Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang (MCK: NUE).

  • Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang
  • Mã chứng khoán: NUE
  • Mã ISIN: VN000000NUE7
  • Mệnh giá: 10.000 đồng
  • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  • Số lượng chứng khoán đăng ký: 6.000.000 cổ phiếu
  • Giá trị chứng khoán đăng ký: 60.000.000.000 đồng
  • Hình thức đăng ký: Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 27/12/2016,VSD nhận lưu ký số cổ phiếu đăng ký trên.
Lưu ý: NUE đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UpCom tại Sở GDCK Hà Nội.

Từ khóa: thông báo, đăng ký

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn