Thông báo Vv lấy ý kiến bằng văn bản

Ngày đưa tin: Thứ tư - 13/09/2017 16:07
Trên cơ sở danh sách người sở hữu chứng khoán (mã chứng khoán: NUE) tại ngày đăng ký cuối cùng 05/09/2017 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, ngày 12/09/2017, Công ty cổ phần Môi Trường Đô Thị Nha trang đã tiến hành việc gửi thư lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cho các cổ đông.
Công ty trân trọng đề nghị cổ đông có ý kiến bằng văn bản thông qua việc điền và gửi phiếu ý kiến về công ty theo địa chỉ 84 Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, TP Nha Trang trước 16h30 ngày 22/09/2017 (căn cứ theo dấu bưu điện).

Tài liệu đính kèm:
- Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản.
- Dự thảo nghị quyết.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn