Thông báo Vv xin cấp lại sổ cổ đông của Ông Nguyễn Anh Tuấn.

Ngày đưa tin: Thứ sáu - 17/02/2017 14:10
Thông báo Vv xin cấp lại sổ cổ đông của Ông Nguyễn Anh Tuấn

Ông Nguyễn Anh Tuấn là cổ đông Công Ty Cổ Phần Môi Trường Đô Thị Nha Trang
Tổng số cổ phần sở hữu là: 1.900 (một nghìn chín trăm) cổ phần.

Trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày đăng thông báo nếu không có sự tranh chấp công ty sẽ tiến hành cấp lại sổ cho Ông Nguyễn Anh Tuấn.


Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn