Thông báo Vv lấy ý kiến bằng văn bản Đại Hội Đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền

Ngày đưa tin: Thứ ba - 27/12/2016 16:25
Thông báo Vv lấy ý kiến bằng văn bản Đại Hội Đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền
(Tải bản dự thảo Nghị Quyết Đaị Hội Đồng Cổ Đông năm 2016 - Tại đây)


img793c3e.jpgimg10a2eb2.jpg

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn